Over ons

Bij het sluiten van een verzekering/hypotheek via ons kantoor worden uw persoonlijke gegevens samen met die van verzekeringen/hypotheek accuraat geadministreerd. Dat betekent dat u er zeker van kan zijn dat wij attent zijn en uw belangen scherp in de gaten houden. Wij ondernemen actie zodra het risicobeeld en de verzekering dat vereist, bijvoorbeeld op aanpassingsmomenten en bij optiemogelijkheden. We bewaken in zijn algemeenheid de dekking van uw verzekeringen.

Constante controle van uw verzekeringspakket

Regelmatig toetsen wij de via ons kantoor afgesloten verzekeringen op het bij uw situatie gewenste pakket aan verzekeringen. U ontvangt van ons een overzicht van de via ons kantoor gesloten verzekeringen. Mocht het nodig zijn, dan komen wij hierop ook een toelichting geven. Door regelmatig contact zijn we in staat na te gaan of veranderde omstandigheden, behoeften en actuele ontwikkelingen invloed hebben op uw verzekeringen. Vraagbaak voor al uw financiële aangelegenheden.

 

 

Voor al uw financiële vragen

Wij zijn graag bereid uw vragen op het gebied van bank- en verzekeringszaken te beantwoorden. Hiertoe is gekwalificeerd personeel aanwezig, dat in de meeste gevallen in staat is uw vragen direct te beantwoorden. Bij complexe vraagstukken zullen wij in overleg met u de gewenste informatie op een later tijdstip aanleveren. Tijdens kantooruren kunnen telefonisch vragen gesteld worden, via fax en e-mail kan dat 24 uur per dag. Deskundige assistentie en belangenbehartiging bij schadeafwikkeling.

 

Deskundige assistentie en belangenbehartiging bij schadeafwikkeling

Indien u op een verzekering schade claimt, kunt u ervan verzekerd zijn dat we uw belangen optimaal behartigen. Wij controleren of er dekking is en informeren u over de gang van zaken en eventuele eigen risico.

 

Wat klanten van ons vinden

Ik heb een drukke baan, als ik schade heb met mijn auto wil ik gewoon bellen en persoonlijk geholpen worden. Bij Midden Friesland Assurantiën is dat mogelijk en weet ik wie me helpt.

Linda Visser, Grou

Op zoek naar een betrouwbare partner voor uw verzekeringen bij u in de buurt? Neem contact met ons op